Usługi leasingowe dla każdej firmy

Środki trwałe do firmy

W tej chwili finansowanie jest tak popularnym wyjściem na otrzymanie sprzętu, że spółki go sprzedające robią co mogą, żeby zaproponować jak najkorzystniejsze warunki porozumień a także jak najbardziej szeroką grupę sprzętów, które można wziąć w finansowanie. Oczywiście, nie należy się oczekiwać zobaczenia spotu finansowania jakiegoś specjalistycznego, niszowego sprzętu, ponieważ nie posiada to uzasadnienia z punktu biznesowego. Stąd też najczęściej pokazują się informacje o możliwości dostania w leasing pojazdów osobowych, ciężarowych, dostawczych i niewymienionych. I to prawda, jako że każdy przedsiębiorca miał wielki wybór nie jedynie samochodów i zasad umowy, lecz również jej formy. Gdy nie będzie się zachęconym odkupem, istnieje możliwość, by wybrać leasing niskiej raty, gdzie płaci się niewielkie raty przez czas np. 3-ech lat i po tym czasie zwraca się samochód spółce finansowej oraz zawiera porozumienie na leasing na nowy środek trwały. Odwrotnie funkcjonuje leasingowanie wysokiej raty, gdzie odkup jest niski oraz umowa ta wybrana będzie dla przedsiębiorców, którzy po zakończeniu umowy leasingowej chcą zostać właścicielami sprzętu a także wykorzystywać go później we własnej działalności lub też sprzedać na rynku wtórnym.

Maszyny i urządzenia finansowane

Oprócz pojazdów niezmiernie chętnie wybierane są także maszyny i urządzenia, które w ostatnich latach analizując kwestię przychodów do portfela leasingowego niemalże doścignęły samochody osobowe. Do najchętniej wybieranych środków trwałych wpisuje się produkcyjne maszyny jak również urządzenia, narzędzia specjalistyczne pomagające zagospodarować gabinet stomatologiczny i urządzenia poligraficzne. Zwłaszcza ta wymieniona na końcu gałąź szalenie upodobała sobie leasingowanie. Nie tak często wykorzystywane jest finansowanie nieruchomości. Warto również nadmienić, że przedsiębiorca ma do wyboru leasing operacyjny bądź finansowy. Sporo posiadają cech wspólnych, lecz tyle samo dzielących. Rozpocznijmy od faktu, że do kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa zawiera się w operacyjnym opłatę wstępną, kapitałową jak również odsetkową część opłat leasingu. W finansowaniu finansowym dopisuje się odsetki ratalne i odpisy amortyzacyjne. W tym pierwszym działa wykup, a w okresie umowy trzeba zamortyzować min. 40 % wartości sprzętu. W kolejnym wykup nie istnieje, dlatego że w czasie umowy opłaca się całą wartość i bez jakichkolwiek wpłat zostaje wyłącznym właścicielem maszyny.